چالش اعداد باینری در MySQL

فرض کنید پایگاه‌داده‌ای داریم که در آن جدولی برای نگه‌داری اطلاعات مربوط به جلسات یک انجمن نگهداری می‌شود. ساختار جدول جلسات یا meetings بدین شکل است: ستون days_of_week نشان می‌دهد که یک جلسه در چه روزهایی از هفته برگزار می‌شود؛ برای تشخیص روزهای برگزاری یک جلسه، باید days_of_week را به صورت یک عدد باینری درآوریم و ۷ بیت اول این عدد را معادل ۷ روز هفته در نظر بگیریم. مثلا اگر مقدار »