برچسب: مارتی کیگن

  • ظهور عملیات محصول

    ظهور عملیات محصول

    چند سالی است که برخی از فعالان حوزه محصول و فناوری، از ظهور یک نقش جدید در حوزه مدیریت محصول صحبت می‌کنند: پروداکت آپریشنز، پروداکت آپس یا به طور خلاصه پراداپس (پروداپس)! عده‌ای ظهور این عنوان شغلی جدید را یک زنگ خطر می‌دانند؛ این افراد معتقدند که سازمان‌ها به جای این‌که به صورت ریشه‌ای به…