برچسب: product qualified accounts

  • دستیابی به بازار کسب‌وکارهای بزرگ با رشد محصول‌محور

    دستیابی به بازار کسب‌وکارهای بزرگ با رشد محصول‌محور

    در نوشتهٔ «رشد محصول‌محور چیست»، وضعیت یک کسب‌وکار فرضی را قبل و بعد از استفاده از Product-led Growth مرور کردیم و سپس، برخی از ویژگی‌های مهم PLG را بررسی کردیم. توصیه می‌کنم آن را به عنوان یک پیش‌نیاز مطالعه کنید؛ چرا که در ادامه ارجاعاتی به آن خواهم داشت. در مقاله‌ای که در پیش‌رو دارید،…